COURSING

COURSING

Coursing je pro psy sportovní aktivitou, založenou na bezprostřední touze psa lovit. Běhá se v přirozeném terénu, často s přírodními či uměle dosazenými překážkami s cílem ulovit kořist, která je tažená navijákem, a tuto návnadu představuje igelitový střapec. Běhá se na dvě kola a trať je postavena tak, aby psi prokázali nejen svou rychlost, ale zároveň i štvavost, inteligenci, se kterou návnadě různě nadbíhají a kličkují, a s tím spojenou i obratnost, odolnost a vytrvalost. Při běhu se hodnotí rychlost, štvavost, inteligence při nadbíhání a spolupráce s dalšími psy ve smečce.

První čuvači s coursingovou licencí

Beáta Janin ranč, Erin Tatranská perla a Armin z Petroupíma dne 8. 5. 2013 splnili počet tréninků a licenčních běhů k vydání coursingové licence, která je podmínkou k účasti na oficiálních závodech.

Coursing s čuvačem

Možnost prožít se svým čtyřnohým miláčkem svůj volný čas a protáhnout nejen pejsky, ale i sami sebe. Nemusíte běhat závody, můžete jen využít tréninkových běhů. Coursingové kluby pořádající tréninky, licenční běhy a závody.

  • tréninky lze začít od 15 měsíců

  • každý pes smí běžet za den pouze dva běhy s minimálně hodinovým odstupem

  • na coursing berte jen absolutně zdravého psa

  • čuvačí rychlost a chytrost je úžasná

ODKAZY

KONTAKT

FACEBOOK

   +420 603 211 029

CHS TATRANSKÁ PERLA

Slovenský čuvač je skutečnou perlou Tater a my máme v úmyslu chovat pouze toto plemeno. Chceme zodpovědně odchovávat, rozšiřovat chovnou základnu a věnovat svůj čas a lásku těmto nádherným psům.
Záleží nám na odchovu zdravých, povahově vyrovnaných a krásných představitelů tohoto plemene, aby mohli plnit svoji úlohu, byli dobrými ochránci, společníky a aby prožili plnohodnotný, dlouhý a šťastný život se svými majiteli.